Διαχείριση επιταγών
  • 20 Oct 2022
  • Συντελεστές

Διαχείριση επιταγών


Περίληψη άρθρου

Το Elorus προσφέρει τη δυνατότητα καταχώρησης και διαχείρισης τόσο των εισερχόμενων όσο και των εξερχόμενων επιταγών σας. Μπορείτε να παρακολουθείτε ποιες επιταγές σας εκκρεμούν, ποιες έχουν καλυφθεί και να τις συσχετίσετε με τα παραστατικά αγορών ή πωλήσεων σας.

Ανάλογα με το αν η επιταγή δόθηκε από πελάτη στην εταιρεία σας ή τη δίνετε εσείς σε προμηθευτή, οι επιταγές χωρίζονται σε Εισερχόμενες και Εξερχόμενες αντίστοιχα.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία και για τους δύο τύπους επιταγών, μεταβείτε στο μενού "Ρυθμίσεις-> Ρυθμίσεις εφαρμογής" και τσεκάρετε την εντολή "Επιταγές". Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.

Από το μενού (...)Περισσότερα επιλέγετε Εισερχόμενες επιταγές ή Εξερχόμενες επιταγές και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο Προσθήκη.

Κατά την προσθήκη μιας νέας επιταγής επιλέγετε από τις επαφές σας τον εκδότη και καταχωρείτε το ποσό, τις ημερομηνίες έκδοσης και λήξης της επιταγής. Προαιρετικά μπορείτε να καταχωρήσετε κάποιες επιπλέον πληροφορίες, όπως τον αριθμό ή την τράπεζα της επιταγής και να επιλέξετε ένα ή περισσότερα παραστατικά τα οποία θα πληρωθούν μέσω αυτής.
1.png

1.png

Σημείωση

Η επιταγή, εξερχόμενη ή εισερχόμενη, πάντα πρέπει να συσχετίζεται με παραστατικό του ιδίου νομίσματος. Επίσης, η ισοτιμία της επιταγής "κλειδώνει" στην προτεινόμενη ισοτιμία που ορίζετε κατά την ημερομηνία έκδοσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πολλαπλά νομίσματα και τις ισοτιμίες παρακαλώ επισκεφθείτε το άρθρο μας.

Στη συνέχεια μπορείτε να παρακολουθήσετε την κατάσταση της επιταγής σας, τροποποιώντας την όποτε αυτή ακυρωθεί, επιστρέψει στην τράπεζα ή σφραγιστεί.

Όταν μια επιταγή που έχει συσχετιστεί με ένα ή περισσότερα από τα παραστατικά σας εξοφληθεί, τότε θα δημιουργηθούν αυτόματα οι αντίστοιχες ταμειακές κινήσεις (εισπράξεις ή πληρωμές παραστατικών). Είτε πρόκειται για εισερχόμενη επιταγή που σχετίζεται με παραστατικά πωλήσεων είτε για εξερχόμενη επιταγή που σχετίζεται με παραστατικά αγορών, ο τρόπος δημιουργίας των ταμειακών κινήσεων είναι ο ίδιος.

Για να εξοφλήσετε μια επιταγή θα πρέπει να την επεξεργαστείτε και να επιλέξετε την κατάσταση Εξοφλημένο.

Η εφαρμογή θα προσπαθήσει να εξοφλήσει όλα τα παραστατικά με βάση το ποσό της επιταγής και δίνοντας προτεραιότητα στα παραστατικά με την παλαιότερη ημερομηνία έκδοσης. Τα παραστατικά που εκδόθηκαν πιο νωρίς είναι και αυτά που θα εξοφληθούν πρώτα.

Εάν το ποσό της επιταγής είναι μεγαλύτερο από τη συνολική αξία των παραστατικών, τότε θα δημιουργηθεί μία επιπλέον εγγραφή είσπραξης ή πληρωμής (ανάλογα με τον τύπο της επιταγής) με το ποσό της διαφοράς.

Για παράδειγμα, στην παραπάνω εικόνα η επιταγή είναι αξίας €500 και το παραστατικό €317,01.

Μόλις εξοφληθεί η επιταγή της παραπάνω εικόνας, θα δημιουργηθεί μια είσπραξη για το παραστατικό πώλησης ίση με την συνολική αξία του (€317,01) και μία επιπλέον εγγραφή προκαταβολής με ποσό €182,99 την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να εξοφλήσετε μελλοντικά παραστατικά μέσω της συσχέτισης συναλλαγών.

1.png


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;