Προσθήκη Επαφής μέσω TAXISnet ΑΦΜ
  • 08 Mar 2024
  • Συντελεστές

Προσθήκη Επαφής μέσω TAXISnet ΑΦΜ


Περίληψη άρθρου

Στο Elorus μπορείτε να δημιουργήσετε Επαφές ανακτώντας τα στοιχεία τους από το TAXISnet ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω:

Διασύνδεση με την υπηρεσία Αναζήτησης Βασικών Στοιχείων Μητρώου Επιχειρήσεων

Προεργασία στο περιβάλλον της ΑΑΔΕ

Για να μπορέσει το Elorus να αναζητήσει ΑΦΜ μέσω του TAXISnet θα πρέπει να κάνετε κάποια προεργασία ώστε να αποκτήσετε πρόσβαση στην Υπηρεσία Αναζήτησης Βασικών Στοιχείων Μητρώου Επιχειρήσεων που προσφέρει η ΑΑΔΕ. Αρχικά, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της υπηρεσίας και ακολουθήστε τα βήματα που αναγράφονται εκεί και επισημαίνονται στην παρακάτω εικόνα.

Σημαντικό!

Τα πιο κάτω βήματα θα πρέπει να γίνουν με τη σειρά που αναγράφονται ώστε η διαδικασία να ολοκληρωθεί σωστά.

Σε περίπτωση που η διαδικασία είχε ξεκινήσει παλαιότερα, είχαν δημιουργηθεί κωδικοί και σε δεύτερο χρόνο έγινε διακοπή της υπηρεσίας, τότε θα πρέπει να δημιουργηθούν εκ νέου κωδικοί ώστε να ολοκληρωθεί σωστά καθώς το παλιό σετ κωδικών δε θα είναι πλέον ενεργό και ως εκ τούτου δε θα μπορεί να γίνει η διασύνδεση. Επομένως θα πρέπει η διαδικασία να ξεκινήσει από την αρχή (Βήμα 1).

Αναζήτηση βασικών στοιχείων μητρώου επιχειρήσεων-βήμα 1

Θα ακολουθήσετε το Βήμα 1 και θα πραγματοποιήσετε εγγραφή στην υπηρεσία εισάγοντας τους κωδικούς σας στο TAXISnet.

Στη συνέχεια, θα προχωρήσετε σε απόκτηση των ειδικών κωδικών (Βήμα 2), όπου θα σας ζητηθεί να ορίσετε έναν Κωδικό εισόδου και ένα Συνθηματικό χρήστη.

Δημιουργία ειδικού κωδικού - Αναζήτηση βασικών στοιχείων μητρώου επιχειρήσεων

Δημιουργία ειδικού κωδικού TAXISnet - Φόρμα εισαγωγής στοιχείων

Καταγράψτε τον κωδικό εισόδου και το συνθηματικό χρήστη

Τα συγκεκριμένα πεδία θα σας ζητηθούν από το Elorus στη συνέχεια, επομένως θα πρέπει να τα αποθηκεύσετε!

Ιδίως το συνθηματικό χρήστη δεν εμφανίζεται μετά στο πινακάκι με τη λίστα ειδικών κωδικών, άρα σε περίπτωση που το έχετε ξεχάσει θα πρέπει να προβείτε σε Ανάκληση κωδικών.

Μεταφορά κωδικών στο Elorus

Αναζήτηση βασικών στοιχείων μητρώου επιχειρήσεων-Εγκατάσταση)

Πίσω στο Elorus, στο μενού Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις εφαρμογής > Διασυνδέσεις > Αναζήτηση Βασικών Στοιχείων Μητρώου Επιχειρήσεων, κάνοντας κλικ στο κουμπί Εγκατάσταση καλείστε να εισάγετε στο Elorus τους κωδικούς που εκδώσατε.

pop up για κωδικούς taxisnet

Στο πεδίο Κωδικός εισόδου ΑΦΜ θα εισάγετε με αντιγραφή - επικόλληση τον κωδικό εισόδου από το πινακάκι της σελίδας του TAXISnet.

Στο πεδίο Συνθηματικό Χρήστη ΑΦΜ θα εισάγετε το συνθηματικό που ορίσατε κατά την έκδοση των κωδικών της υπηρεσίας.

Το πεδίο ΑΦΜ εξουσιοδοτούντος θα το αφήσετε κενό αν δεν έχει πραγματοποιηθεί κάποια εξουσιοδότηση για να εκδώσετε κωδικούς. Διαφορετικά, θα ορίσετε τον ΑΦΜ που σας έδωσε την εξουσιοδότηση.

Κάνοντας κλικ στην Αποθήκευση, τα στοιχεία εισόδου αποθηκεύονται και είστε έτοιμοι να δημιουργήσετε επαφές μέσω της αναζήτησης ΑΦΜ νομικών προσώπων.

Προσοχή

Σε περίπτωση που o κωδικός εισόδου και το συνθηματικό χρήστη που έχετε εισαγάγει στις ρυθμίσεις εφαρμογής είναι ιδιώτη και όχι εταιρείας θα πρέπει μέσα από το ΤAXISnet η εταιρεία σας να εξουσιοδοτήσει το φυσικό πρόσωπο που κάνει αναζήτηση και στη συνέχεια να εισάγετε το ΑΦΜ της εταιρείας (εξουσιοδοτούντος) στις Ρυθμίσεις εφαρμογής του Elorus. Διαφορετικά, αφήστε το πεδίο κενό.

Ανάκληση ή αντικατάσταση ειδικού κωδικού

Είναι πιθανόν ο ειδικός κωδικός να είχε δημιουργηθεί στο παρελθόν από εσάς ή τον λογιστή σας, αλλά να τον έχετε ξεχάσει. Σε αυτήν την περίπτωση, για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία θα χρειαστεί να κάνετε ανάκληση του ειδικού κωδικού. Αυτό μπορείτε να το επιτύχετε από την ενότητα Υφιστάμενοι Ειδικοί Κωδικοί, πατώντας στην επιλογή «Ανάκληση Ειδικού Κωδικού».

Ανάκληση κωδικού

Εάν η επιλογή «Ανάκληση Ειδικού Κωδικού» δεν είναι διαθέσιμη, τότε ο ΑΦΜ ανήκει σε Νομικό Πρόσωπο και την ανάκληση θα πρέπει να την κάνει ένας από τους «εκπροσώπους» του Νομικού Προσώπου.

Με την ανάκληση ενός ειδικού κωδικού για μια υπηρεσία, η υπηρεσία αυτή εμφανίζεται πάλι στην ενότητα «Διαθέσιμες Υπηρεσίες» και επιτρέπεται, εάν είναι επιθυμητό, να δημιουργηθεί νέος ειδικός κωδικός για την υπηρεσία αυτή ακολουθώντας τα προηγούμενα βήματα.

Αναζήτηση επαφής

Σημαντικό

Ελέγξτε ότι έχει καταχωρηθεί σωστά ο ΑΦΜ της εταιρείας σας στο μενού Ρυθμίσεις > Οργανισμός πριν προχωρήσετε με την αναζήτηση της επαφής.

Από το μενού Επαφές επιλέγετε Προσθήκη > Προσθήκη από ΑΦΜ (Taxisnet).

Προσθήκη από ΑΦΜ TAXISnet pop-up

Εμφανίζεται ένα παράθυρο στο οποίο θα πρέπει να πληκτρολογήσετε το ΑΦΜ της εταιρείας που θέλετε να αποθηκεύσετε. Ενεργοποιώντας το πεδίο «Μόνο εταιρείες» δηλώνετε ότι θέλετε να δείτε αποτελέσματα για ενεργές εταιρείες ή ενεργά ΑΦΜ επαγγελματιών. Αν δεν το επιλέξετε, το Taxisnet θα ανασύρει πληροφορίες ανενεργών εταιρειών, αλλά και φυσικών προσώπων με εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα (μη επιτηδευματίες).

Κάνοντας κλικ στο Αναζήτηση & δημιουργία επαφής, αν ο ΑΦΜ είναι έγκυρος, θα ανοίξει η σελίδα προσθήκης μιας νέας επαφής, τα στοιχεία της οποίας μπορείτε να επεξεργαστείτε πριν την Αποθήκευση. Τα στοιχεία που ανακτώνται και αποθηκεύονται στην επαφή είναι τα εξής:

  • Όνομα εταιρείας
  • Επάγγελμα
  • Τύπος επαφής & Τύπος πελάτη(εσωτερικού, ενδοκοινοτικός κ.λπ.)
  • ΑΦΜ
  • ΔΟΥ
  • Διεύθυνση

Αν υπάρχει ήδη Επαφή στο Elorus με τον ΑΦΜ που αναζητήσατε, θα λάβετε σχετική ειδοποίηση και το Elorus δε θα δημιουργήσει αντίγραφο της επαφής.


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;