Πολλαπλά νομίσματα
  • 03 Jun 2024
  • Συντελεστές

Πολλαπλά νομίσματα


Περίληψη άρθρου

Μέσα από το Elorus, ανεξάρτητα από το κεντρικό νόμισμα του οργανισμού σας, έχετε τη δυνατότητα να τιμολογείτε στο νόμισμα που χρησιμοποιούν οι πελάτες σας. Επίσης, μπορείτε να καταχωρείτε παραστατικά προμηθευτών με το νόμισμα στο οποίο συναλλάσσονται.

Αρχικά, όλοι οι οικονομικοί δείκτες που περιλαμβάνονται στην εφαρμογή εμφανίζονται στο κεντρικό νόμισμα του οργανισμού σας, συμπεριλαμβανομένων και των εγγραφών που έχουν καταχωρηθεί σε διαφορετικό νόμισμα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το σύστημα κάνει αυτόματη μετατροπή των αξιών με βάση την ισοτιμία κάθε εγγραφής.

Η επιλογή νομίσματος μπορεί να γίνει ανά επαφή και ανά έγγραφο.

Ανά επαφή

Κατά τη δημιουργία μιας νέας επαφής ή κάνοντας επεξεργασία μιας ήδη υπάρχουσας μπορείτε να επιλέξετε το νόμισμα που θα χρησιμοποιηθεί ως προεπιλογή όταν τιμολογείτε αυτήν την επαφή, από το πεδίο Νόμισμα.

1.png

Ανά έγγραφο

Κατά την προσθήκη ενός παραστατικού στο πεδίο "Προϊόντα / υπηρεσίες" μπορείτε να ορίσετε το νόμισμα των τιμολογούμενων ειδών. Πατώντας στην υπάρχουσα νομισματική μονάδα (άνω-αριστερά του πίνακα προϊόντων/υπηρεσιών), η οποία προκύπτει από την προεπιλογή ανά πελάτη, επιλέγετε το επιθυμητό νόμισμα από τη λίστα.

1.png

Το Elorus σας ενημερώνει για την τρέχουσα ισοτιμία σε σχέση με το κεντρικό νόμισμα του οργανισμού, ακριβώς από κάτω. Μπορείτε να εισάγετε και χειροκίνητα την ισοτιμία που επιθυμείτε στο πεδίο αυτό.

1.png

Στην περίπτωση προσθήκης πιστωτικού παραστατικού το νόμισμα θα πρέπει να είναι ίδιο με το νόμισμα του "σχετικού παραστατικού" στο οποίο αναφέρεται.

Ισοτιμίες

Το εκάστοτε έγγραφο που εκδίδετε έχει και τη δική του ισοτιμία με βάση την ημερομηνία του, την οποία μπορείτε να δείτε στη σελίδα προβολής του πάνω από τα στοιχεία δημιουργίας του παραστατικού. Στο παρακάτω παράδειγμα, το κεντρικό νόμισμα είναι το ευρώ και η ισοτιμία που εμφανίζεται είναι μεταξύ EUR και GBP (Λίρα Αγγλίας) για τη δεδομένη ημερομηνία.

1.png

Μπορείτε επίσης να πληροφορηθείτε για την ισοτιμία ενός παραστατικού μέσα από την εκάστοτε συγκεντρωτική λίστα εγγραφών απλά κάνοντας κλικ πάνω στην αξία ενός παραστατικού. Εκεί θα δείτε την ονομαστική αξία του παραστατικού "μεταφρασμένη" στο κεντρικό νόμισμα του οργανισμού σας και τη μεταξύ τους "σχέση".

1.png

Πύλες πληρωμών

Αποθηκεύοντας το παραστατικό θα παρατηρήσετε, αν έχετε ενεργές πύλες πληρωμών, ότι ενδεχομένως κάποιες να μην υποστηρίζουν το συγκεκριμένο νόμισμα, κάτι το οποίο εξαρτάται από τους παρόχους online πληρωμών. Το Elorus θα σας εμφανίσει το εικονίδιο που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα:

1.png

Ταμειακές κινήσεις

Λόγω του ότι οι ισοτιμίες των νομισμάτων αλλάζουν καθημερινά, το Elorus σας δίνει τη δυνατότητα - κατά την προσθήκη πληρωμής ενός εγγράφου - να ορίσετε την ισοτιμία με τρεις τρόπους:

  • χρησιμοποιώντας την προτεινόμενη σύμφωνα με την ημερομηνία είσπραξης
  • χρησιμοποιώντας την ισοτιμία του εγγράφου
  • ορίζοντας χειροκίνητα την ισοτιμία που επιθυμείτε

Αυτή η ευελιξία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε περίπτωση που έχει γίνει συγκεκριμένη συμφωνία με τον πελάτη/προμηθευτή σχετικά με τις ισοτιμίες.

Τέλος, σημειώστε πως όταν αλλάζετε την ημερομηνία πληρωμής, αλλάζει αυτόματα και η τιμή του πεδίου ισοτιμίας ώστε να αντανακλά την πραγματική ισοτιμία της εκάστοτε ημέρας. Επομένως, είναι πιο πρακτικό πρώτα να επιλέγετε την ημερομηνία για την οποία θέλετε να προσθέσετε είσπραξη ή πληρωμή και μετά να κάνετε τυχόν διορθώσεις στην ισοτιμία.

1.png

Αναφορές

Στο Elorus μπορείτε να παρακολουθείτε και τους διάφορους τύπους αναφορών σε όλα τα επιμέρους νομίσματα στα οποία έχετε καταχωρήσει έγγραφα. Αρχικά, το σύστημα μετατρέπει τις αξίες των συναλλαγών στο κεντρικό νόμισμα του οργανισμού σας, υπολογίζοντάς τες σύμφωνα με την ισοτιμία που έχει οριστεί στο εκάστοτε έγγραφο.

Παράδειγμα

Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να δούμε αναφορά εσόδων / εξόδων για συναλλαγές που έχουν γίνει σε δολάρια (USD) τον τρέχοντα μήνα. Θα εφαρμόσουμε τα παρακάτω κριτήρια στην αναφορά:

  • Περίοδος: Τρέχων μήνας
  • Φίλτρα: στο πεδίο "Νόμισμα" επιλέγουμε "Δολάριο Ηνωμένων Πολιτειών"
  • Επιλογές: στο πεδίο αυτό διαλέγουμε τις επιθυμητές στήλες (στο παρόν παράδειγμα τελική αξία, επαφή, ισοτιμία)

Η αναφορά που θα προβάλλει το σύστημα θα είναι παρόμοια με την παρακάτω:

1.png

Όπως μπορείτε να δείτε, τα ποσά έχουν "μεταφραστεί" από δολάρια σε ευρώ και στη στήλη ισοτιμία βλέπετε την ισοτιμία που είχε λάβει το παραστατικό κατά την έκδοση. Εάν θέλουμε, μπορούμε να δούμε τις αξίες σε δολάρια αν από το πεδίο "επιλογές" κάνουμε "ομαδοποίηση ανά νόμισμα" και τσεκάρουμε την επιλογή "Δείτε τις τιμές στο αρχικό νόμισμα". Τότε ο πίνακας θα μετατραπεί σε δολάρια αφού αυτό είναι το αρχικό νόμισμα της εγγραφής.

1.png

Επίσης, μπορούμε να έχουμε συνολική εικόνα των εσόδων / εξόδων για όλα τα νομίσματα στα οποία έχουμε συναλλαγές αν στα παραπάνω κριτήρια απαλείψουμε το φιλτράρισμα σε δολάρια.

1.png


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;