Προσθήκη Εσόδων
  • 20 Oct 2022
  • Συντελεστές

Προσθήκη Εσόδων


Περίληψη άρθρου

Στο άρθρο περιγράφεται η διαδικασία εισαγωγής εσόδων στο elorus μέσω του μενού εισπράξεων.

Πρόκειται για παραστατικά που αποτελούν φορολογικό στοιχείο ως έσοδα και, εφόσον έχετε ενεργοποιήσει τη διασύνδεση με το myDATA της ΑΑΔΕ, θα έχετε δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης των ηλεκτρονικών σας βιβλίων (ελληνικές επιχειρήσεις). Φυσικά, τα έσοδα, μαζί με τις πωλήσεις, καταγράφονται στη λεπτομερή αναφορά και όλους τους συγκριτικούς δείκτες εσόδων/εξόδων.

Ξεκινάτε με κλικ στο μενού "Εισπράξεις-> Προσθήκη-> Έσοδα".
1.png

Θα ανοίξει η φόρμα συμπλήρωσης των λεπτομερειών όπου θα συναντήσετε τα παρακάτω πεδία.

Ορισμός κατηγορίας

Επιλέγετε την κατηγορία εσόδων (Έσοδα από συμβόλαιο, έσοδα από ενοίκιο ή λοιπά έσοδα).

Εφόσον το myDATA είναι ενεργό, η κατηγορία που επιλέγετε στο elorus θα εφαρμοστεί και κατά την έκδοση/αποστολή στην ΑΑΔΕ.
1.png

Για να ενεργοποιήσετε τη διασύνδεση, εάν αυτό δεν έχει γίνει, διαβάστε εδώ.

Σημείωση
  • Η επιλογή 'Έσοδα από ενοίκιο' αφορά την περίπτωση που ο πελάτης σας είναι κάποια άλλη επιχείρηση. Σε περίπτωση που ο πελάτης σας είναι ιδιώτης, τότε θα πρέπει να γίνει καταχώρηση του εσόδου ως ''Απόδειξη παροχής υπηρεσιών'' από το μενού Πωλήσεις.

  • Η επιλογή 'Λοιπά έσοδα' δεν υποστηρίζει αποστολή στο myDATA.

Από: Επιλογή πελάτη

Επιλέγετε την επαφή από την οποία λάβατε το ποσό.
1.png

Άμεσα το σύστημα θα ενημερωθεί με τα στοιχεία που ζητάει η ΑΑΔΕ για το έσοδο, μέσω των λεπτομερειών επαφής. Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Λεπτομέρειες myDATA" θα έχετε την ευκαιρία να ενημερώσετε τα στοιχεία αυτά (εικόνα κάτω):
1.png

Πρόκειται για το όνομα, το ΑΦΜ και τη διεύθυνση του αντισυμβαλλόμενου, καθώς και τον κωδικό υποκαταστήματος.

Ημερομηνία και Αρίθμηση

Επιλέγετε ημερομηνία έκδοσης του στοιχείου.

Προαιρετικά, ορίζετε σειρά αρίθμησης. Μπορείτε να τη δημιουργήσετε επιτόπου κάνοντας κλικ στο κουμπί "Διαχείριση σειρών" και στη συνέχεια να την επιλέξετε ώστε να εισαχθεί στο παραστατικό

Για να εισάγετε αρίθμηση χειροκίνητα επιλέξτε το "λουκετάκι".

Ποσό και φόροι

Εισάγετε το ποσό που λαμβάνετε και προσθέτετε φόρο στο αμέσως επόμενο πεδίο, εφόσον φυσικά το παραστατικό λαμβάνει κάποιο ΦΠΑ ή χαρτόσημο.
1.png

Ισχύει κι εδώ η επιλογή "προ" και "μετά" φόρων, που ορίζει εάν τα χρήματα που εισάγετε στο αρχικό πεδίο συμπεριλαμβάνουν τους φόρους. Λεπτομέρειες εδώ.

Πεδία myDATA

Η 'κατηγορία' και ο 'τύπος' εσόδου αφορούν στον χαρακτηρισμό του σύμφωνα με τις επιλογές που ορίζει η ΑΑΔΕ.

Ομοίως, ο τρόπος εξόφλησης αφορά στον τρόπο με τον οποίο λάβατε το ποσό.
1.png

Αιτιολογία

Το πεδίο σάς επιτρέπει να εισάγετε περιγραφή για τη συναλλαγή αυτή - πληροφορία που εμφανίζεται στο εκτυπώσιμο (προαιρετική καταχώρηση - εικόνα άνω).

Κατηγοριοποιήσεις

Ισχύουν οι διαθέσιμες κατηγοριοποιήσεις για "Εισπράξεις". Αξιοποιήστε τις (εικόνα κάτω) ή δημιουργήστε νέες, προκειμένου να εμπλουτίσετε τις αναφορές ρευστότητας με επιπλέον πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν.

Η ενέργεια μπορεί να ολοκληρωθεί και κατόπιν αποθήκευσης.
1.png

Αποθήκευση

Με τη δημιουργία του παραστατικού, αυτό θα σταλεί στο myDATA (εκτός και αν αποεπιλεγεί η "υποβολή") .
1.png

Με την υποβολή το στοιχείο θα λάβει MAΡΚ και UID από την ΑΑΔΕ. Η εικόνα μπορεί να σας φανεί χρήσιμη:
1.png


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;