Προσθήκη είσπραξης φόρου διαμονής
  • 27 Jan 2023
  • Συντελεστές

Προσθήκη είσπραξης φόρου διαμονής


Article Summary

Ο φόρος διαμονής είναι ένας φόρος που επιβαρύνει τον διαμένοντα (πελάτη) που έκανε χρήση ενός δωματίου ή διαμερίσματος και επιβάλλεται μετά τη διαμονή του στο κατάλυμα και πριν την αναχώρησή του από αυτό. Το ποσό χρέωσης εξαρτάται από την κατηγορία του καταλύματος.

Ενεργοποίηση του σχετικού φόρου

Αρχικά, μεταβαίνοντας στο μενού Ρυθμίσεις > Φόροι > Προσθήκη πρέπει να καταχωρήσετε το φόρο διαμονής που αφορά στην επιχείρησή σας. Είναι μια διαδικασία που πρέπει να γίνει μία και μόνο φορά, ώστε να ενεργοποιηθεί εφεξής στο λογαριασμό σας η δυνατότητα προσθήκης εισπράξεων φόρου διαμονής.

Δημιουργία φόρο διαμονήςυ

Πεδία προς συμπλήρωση

Κατηγορία ΑΑΔΕ:

Σε αυτό το πεδίο θα πρέπει να συμπληρώσετε την κατηγορία καταλύματος π.χ. Ξενοδοχεία 3 αστέρων. Με το που επιλεχθεί ο τύπος ΑΑΔΕ, κάποια από τα πεδία της φόρμας θα συμπληρωθούν αυτόματα και θα είναι μη τροποποιήσιμα προς αποφυγή λαθών.

Τίτλος

Ο τίτλος αφορά την ονομασία του φόρου και το πώς θα εμφανίζεται στα παραστατικά καθώς και σε άλλα στοιχεία της εφαρμογής, π.χ. "Φόρος Διαμονής 3στερων Ξενοδοχείων".

Σε περίπτωση που θέλετε να ορίσετε τίτλο και σε κάποια ξένη γλώσσα τότε θα μεταβείτε στο πεδίο “Μεταφράσεις”. Το Elorus θα αναγνωρίσει τη γλώσσα του παραστατικού με βάση το πρότυπο τιμολόγησης και θα χρησιμοποιήσει αυτόματα τη σωστή μετάφραση για τον φόρο.

Προσυμπληρωμένα πεδία

Δεδομένου ότι όλοι οι διαθέσιμοι φόροι διαμονής είναι σαφώς ορισμένοι από την ΑΑΔΕ, το Εlorus συμπληρώνει αυτόματα τα παρακάτω επιπλέον πεδία:

Τύπος φόρου

Προσδιορίζει το αν πρόκειται για ειδικό τύπο φόρου ή όχι (αν είναι Φ.Π.Α., παρακράτηση ή απλός φόρος). Ο φόρος διαμονής κατατάσσεται στους απλούς φόρους και έτσι η επιλογή είναι κλειδωμένη.

Αξία φόρου ως

Το συγκεκριμένο πεδίο καθορίζει εάν ο φόρος υπολογίζεται ως ποσοστό ή ως σταθερό ποσό - στον συγκεκριμένο φόρο το ποσό είναι σταθερό.

Ποσό Φόρου

Το πεδίο ορίζει εάν το πρόσημο του φόρου είναι θετικό ή αρνητικό καθώς και το ποσό φόρου, ανάλογα με την επιλογή που έχει γίνει στο πεδίο “Αξία φόρου ως”. Για τον φόρο διαμονής το πρόσημο είναι πάντα θετικό.

Εξαρτάται από την ποσότητα

Η παράμετρος αυτή είναι πάντα επιλεγμένη και ορίζει τον υπολογισμό του συνολικού φόρου ως το γινόμενο του σταθερού ποσού (ποσό του φόρου) επί την ποσότητα που ορίζει το εκάστοτε παραστατικό (αριθμός ημερών στο κατάλυμα).

Μόλις έχουν συμπληρωθεί όλα τα παραπάνω πεδία μπορείτε να πατήσετε το κουμπί Αποθήκευση για να αποθηκευτεί ο φόρος.

Προσθήκη είσπραξης φόρου διαμονής

Μέσα από το μενού Εισπράξεις, πατώντας στην επιλογή Προσθήκη, εμφανίζεται πλέον ο Φόρος διαμονής ως διαθέσιμη επιλογή. Θα μεταβείτε στη φόρμα δημιουργίας της είσπραξης στην οποία θα πρέπει να συμπληρώσετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

Προσθηκη είσπραξης φόρου διαμονής

Από:

Θα πρέπει να διαλέξετε από τη λίστα των επαφών σας τον πελάτη από τον οποίο λάβατε τα χρήματα.

Ημερομηνία:

Αναφέρεται στην ημερομηνία έκδοσης του φόρου διαμονής

Ημέρες Διανυκτερεύσεων:

Ο αριθμός των διανυκτερεύσεων στο κατάλυμα

Φόρος:

Το ποσό χρέωσης ανάλογα με την κατηγορία του καταλύματος

Αριθμός / Σειρά αρίθμησης:

Προαιρετικά μπορείτε να καταχωρήσετε μια ειδική σειρά αρίθμησης και αριθμό για τον φόρο διαμονής, ειδάλλως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αυτόματη αρίθμηση του Elorus που θα ξεκινήσει από το 1 και θα συνεχίσει με αύξοντα αριθμό.

Παραστατικό πώλησης:

Προαιρετικά, συσχετίστε τον φόρο διαμονής με ένα παραστατικό. Αυτή η πληροφορία θα υποβληθεί στο myDATA και θα είναι ορατή στην εκτυπώσιμη μορφή του φόρου διαμονής.

Σύνολο:

Γίνεται αυτόματα ο υπολογισμός του συνολικού ποσού της είσπραξης από το γινόμενο των διανυκτερεύσεων και του ποσού του φόρου. Δεν υπάρχει δυνατότητα χειροκίνητης επεξεργασίας.

Τρόπος Πληρωμής:

Μπορείτε να καταχωρήσετε τον τρόπο με τον οποίο δεχτήκατε τα χρήματα. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται μόνο κατά την αποστολή του παραστατικού στο myDATA, για πληροφοριακούς λόγους.

Σημειώσεις:

Οι σημειώσεις είναι ένα προαιρετικό πεδίο στο οποίο μπορείτε να καταχωρήσετε τις ημερομηνίες διανυκτέρευσης καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

Φόρμα προσθήκης είσπραξης φόρου διαμονής

Προσοχή!
  • Σε περίπτωση που η διασύνδεση με την υπηρεσία SoftOne EINVOICING είναι ενεργοποιημένη στον οργανισμό σας χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα ακύρωσης της υποβολής ή δημιουργίας κάποιου πιστωτικού.
  • Εάν ο φόρος διαμονής συνδέεται με κάποιο παραστατικό πώλησης, θα πρέπει το παραστατικό να έχει υποβληθεί στο myDATA, ειδάλλως δε θα μπορεί να γίνει η υποβολή του φόρου διαμονής.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;