Προσθήκη Παραστατικών πώλησης
 • 06 Jun 2024
 • Συντελεστές

Προσθήκη Παραστατικών πώλησης


Περίληψη άρθρου

Για να εκδώσετε ένα Παραστατικό πώλησης, από το κεντρικό μενού του Elorus επιλέγετε Πωλήσεις, και κάνετε κλικ στην Προσθήκη, ώστε να ανοίξει η φόρμα με τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσετε. Μέσα από το Elorus, μπορείτε να εκδίδετε και να αποστέλλετε παραστατικά χονδρικής πώλησης, τα οποία διαβιβάζονται αυτόματα στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΑΔΕ myDATA.

Τα παραστατικά που θα εκδοθούν ανήκουν στα αθεώρητα, ακολουθούν ωστόσο όλες τις διατάξεις για την ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων.

Προκειμένου να εκδίδετε και να αποστέλλετε θεωρημένα παραστατικά, αλλά και αποδείξεις λιανικής πώλησης, χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη διασύνδεση με τον πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης IMPACT EINVOICING. Μέσω του παρόχου, τα παραστατικά και οι αποδείξεις διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο στο myDATA, λαμβάνουν υπογραφή και αποστέλλονται με email στον εκάστοτε πελάτη.

Κάθε φορά που αποστέλλετε ένα παραστατικό πώλησης, ενημερώνονται οι Αναφορές πωλήσεων του Elorus.

Σημαντικό

Όλα τα παραστατικά που διαβιβάζονται υποχρεωτικά στο myDATA είτε μέσω του Elorus είτε μέσω του παρόχου, λαμβάνουν αριθμό ΜΑΡΚ, UID (αναγνωριστικός κωδικός του φορολογικού στοιχείου) και QR code.

Επιλογή πελάτη

Πρώτα πρέπει να επιλέξετε την επαφή του Πελάτη. Εάν δεν βλέπετε μια συγκεκριμένη επαφή στη λίστα, πληκτρολογήστε μερικά γράμματα στο πεδίο αναζήτησης. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε νέα επαφή απευθείας, επιλέγοντας +Προσθήκη νέου πελάτη.

Προσθήκη Παραστατικού πώλησης - Επιλογή πελάτη

Κατά την επιλογή πελάτη, το Elorus εκχωρεί αυτόματα τα στοιχεία επαφής (Όνομα, ΑΦΜ, Διεύθυνση κ.λπ.) στο παραστατικό. Πρόκειται για πληροφορίες που θα εμφανίζονται πάνω στο εκτυπώσιμο και θα αποστέλλονται στο myDATA. Για να τροποποιήσετε τα στοιχεία αυτά, κλικάρετε το κουμπί Επεξεργασία.

Πατώντας στην επιλογή Στοιχεία επαφής, μπορείτε να δείτε συνοπτικά τις πληροφορίες του πελάτη σας, καθώς και όποιο ανεξόφλητο ή πιστωτικό ποσό μπορεί να υπάρχει. Πατώντας στην επιλογή Σημειώσεις μπορείτε με μια γρήγορη ματιά να δείτε τι σημειώσεις έχετε καταχωρήσει για αυτόν.

Βασικές πληροφορίες

Τύπος εγγράφων και Τύπος ΑΑΔΕ

Επιλέξτε τον Τύπο εγγράφων από τη λίστα με τις διαθέσιμες επιλογές.

Προσθήκη Παραστατικού πώλησης - Επιλογή τύπου εγγράφου και ημερομηνίας

Η επιλογή τύπου εγγράφου θα επιφέρει και αντίστοιχη επιλογή στον Τύπο ΑΑΔΕ ανάλογα με τον Τύπο πελάτη (πελάτης εσωτερικού/ εξωτερικού, ενδοκοινοτικός) που έχετε ορίσει για την επαφή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους εγγράφων, επισκεφθείτε το σχετικό άρθρο.

Αριθμός

Το πεδίο Αριθμός αποτελείται από τη Σειρά και τον Αριθμό. Η σειρά είναι κενή, και η αρίθμηση εκχωρείται αυτόματα. Αν έχετε δημιουργήσει ήδη σειρές, μπορείτε να επιλέξετε αυτή που επιθυμείτε από τις διαθέσιμες κατά την τιμολόγηση της επαφής.

Εάν πρόκειται για την πρώτη σας τιμολόγηση, και δεν επιθυμείτε να ξεκινήσει από τον αριθμό 1, μπορείτε να συμπληρώσετε χειροκίνητα τον αριθμό έναρξης, κάνοντας κλικ στο λουκέτο.

Ημερομηνία

Από το πεδίο Ημερομηνία ορίζετε την ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού. Εάν έχετε ενεργοποιήσει τη διασύνδεση με τον πάροχο, ως ημερομηνία έκδοσης θεωρείται η ημερομηνία δημιουργίας του παραστατικού. Η ημερομηνία επαληθεύεται από το σύστημά του κατά την αποθήκευση και οποιαδήποτε διαφορετική ημερομηνία δεν γίνεται δεκτή.

Προσοχή!

Αφού διαβιβαστεί το παραστατικό στο myDATA, ο Τύπος εγγράφων, η Σειρά, ο Αριθμός, και η Ημερομηνία έκδοσής του δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθούν.

Εξόφληση έως

Προαιρετικά, στο συγκεκριμένο πεδίο μπορείτε να καταχωρήσετε προθεσμία εξόφλησης του παραστατικού.

Μόλις παρέλθει η ημερομηνία που έχετε ορίσει, θα λάβετε σχετική ειδοποίηση, και το παραστατικό θα χαρακτηριστεί αυτόματα Ληξιπρόθεσμο. Για να ενημερώνετε τους πελάτες και την ομάδα σας, πριν ή μετά τη λήξη ενός παραστατικού, μπορείτε να ορίσετε αυτόματες υπενθυμίσεις.

Ρυθμίσεις νομίσματος

Η επιλογή νομίσματος κατά τη δημιουργία ενός παραστατικού εκχωρείται αυτόματα, σύμφωνα με ό,τι έχετε ορίσει στα στοιχεία της Επαφής. Ωστόσο, μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλογή, κάνοντας κλικ στο μολύβι, όπως βλέπετε στην εικόνα παρακάτω.

Προσθήκη παραστατικού - Επεξεργασία προεπιλογής νομίσματος

Αναστολή καταβολής ΦΠΑ

Η αναστολή καταβολής ΦΠΑ σημαίνει ότι, παρόλο που ο ΦΠΑ περιλαμβάνεται στο παραστατικό, δεν θα εισπραχθεί από την επιχείρησή σας. Είναι ευθύνη του αγοραστή να αποδώσει τον ΦΠΑ στις αρχές.

Μπορείτε να επισημάνετε την Αναστολή καταβολής ΦΠΑ τόσο στα χρεωστικά όσο και στα πιστωτικά παραστατικά που εκδίδετε.

Τα ποσά είναι

Από το συγκεκριμένο πεδίο μπορείτε να καθορίσετε τον τρόπο με τον οποίο το Elorus θα υπολογίσει τους φόρους για τα προϊόντα/τις υπηρεσίες σας:

 • Όταν είναι επιλεγμένη η εντολή προ φόρων, η τιμή μονάδας που καταχωρείτε υπολογίζεται με βάση την αρχική, και πάνω σε αυτήν εφαρμόζονται πιθανοί φόροι και εκπτώσεις.

 • Όταν είναι επιλεγμένη η εντολή μετά φόρων, στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ και πιθανές χρεώσεις. Το Elorus θα υπολογίσει αυτόματα ποιες είναι οι καθαρές αξίες/αρχικές τιμές και θα τις καταγράψει.

Γραμμές προϊόντων/υπηρεσιών

Στον πίνακα γραμμών του παραστατικού, καθορίζετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αυτό περιλαμβάνει, καθώς και τις αντίστοιχες τιμές. Για να προσθέσετε μια γραμμή, πατήστε +Προσθήκη γραμμής, ενώ για να αφαιρέσετε μια γραμμή επιλέξτε το εικονίδιο X στα δεξιά της γραμμής.

Προσθήκη Παραστατικού πώλησης - Γραμμές προϊόντων/υπηρεσιών

Συμπλήρωση γραμμής

Κάθε γραμμή ενός παραστατικού αγορών περιλαμβάνει τα ακόλουθα πεδία:

 • Τίτλος (προϊόν ή υπηρεσία).
 • Περιγραφή της γραμμής (προαιρετικά), όπως αυτή θα εμφανίζεται στο εκτυπώσιμο του παραστατικού.
 • Ποσότητα και Μονάδα μέτρησης της ποσότητας.
 • Τιμή μονάδας του προϊόντος ή της υπηρεσίας.
  • Καθαρή αξία. Η συνολική καθαρή αξία της γραμμής υπολογίζεται αυτόματα από την εφαρμογή.
 • Προϊόν/υπηρεσία. Εάν η αγορά αφορά είδος της Αποθήκης, μπορείτε να συσχετίσετε το αντίστοιχο Προϊόν/Υπηρεσία με τη γραμμή παραστατικού. Κατά την επιλογή προϊόντος, τα πεδία περιγραφής, τιμών αγοράς, καθώς και οι φόροι της γραμμής θα συμπληρωθούν αυτόματα από τις πληροφορίες που περιέχονται στο προϊόν. Επιπλέον, κατά την έκδοση του παραστατικού το διαθέσιμο απόθεμα θα μεταβληθεί με βάση την αγορασμένη ποσότητα, εφόσον η διαχείριση αποθέματος είναι ενεργοποιημένη για το συγκεκριμένο Προϊόν/Υπηρεσία.
 • Έκπτωση. Προαιρετικά, μπορείτε να εφαρμόσετε μια έκπτωση επί της αρχικής τιμής μονάδας που υπολογίζεται ως ποσοστό ή και ως αξία.
  • Φόροι γραμμής. Ο ΦΠΑ καθώς και οι λοιποί Φόροι που αφορούν τη συγκεκριμένη γραμμή.
 • Χαρακτηρισμός ΦΠΑ απαιτείται για την υποβολή του παραστατικού στο myDATA.
 • Κατηγορία εσόδου myDATA και Τύπος εσόδου myDATA. Αφορούν τους χαρακτηρισμούς που θα σταλούν στο myDATA για την εκάστοτε γραμμή προϊόντος. Κάθε γραμμή του παραστατικού μπορεί να έχει πολλαπλούς χαρακτηρισμούς, τους οποίους μπορείτε να καταχωρήσετε με χρήση του συνδέσμου Προσθήκη χαρακτηρισμού.

Προσθήκη χαρακτηρισμού εσόδου myDATA στο Παραστατικό πώλησης

Επεξεργασία ποσών φόρου γραμμής

Στο Elorus μπορείτε να επεξεργαστείτε και να ορίσετε εσείς το ποσό του φόρου χειροκίνητα.

Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να κλικάρετε στην Επεξεργασία ποσών φόρου, όπως φαίνεται στο παράδειγμα της εικόνας:

Προσθήκη Παραστατικού πώλησης - Επεξεργασία ποσών φόρου

Στο παράθυρο που εμφανίζεται, θα αποεπιλέξετε τον Αυτόματο υπολογισμό του φόρου και θα καταχωρήσετε στο πεδίο το επιθυμητό ποσό.
Μετά την αλλαγή που θα κάνετε, θα παρατηρήσετε στην επεξεργασία του φόρου το εικονίδιο που σας ειδοποιεί ότι οι φόροι έχουν καθοριστεί χειροκίνητα:

Προσθήκη Παραστατικού πώλησης - Ένδειξη χειροκίνητου καθορισμού φόρου

Προσθήκη φόρου στα σύνολα

Στο πεδίο αυτό μπορείτε να ορίσετε φόρο επί της συνολικής αξίας όλων των γραμμών του παραστατικού - εφόσον είναι ίδιος για όλες τις γραμμές, αντί να τον ορίζετε ανά γραμμή. Μπορείτε να παρακάμψετε τον αυτόματο υπολογισμό και αυτού του φόρου και να του δώσετε εσείς την τιμή που θέλετε ξεκλειδώνοντας το λουκέτο, ενώ τον αφαιρείται πατώντας x.

Προσθήκη Παραστατικού πώλησης - Προσθήκη φόρου στα σύνολα

Προσοχή!

Στην Προσθήκη φόρου στα σύνολα δεν δύναται να μπει ΦΠΑ και οποιοσδήποτε φόρος υπάγεται σε ΦΠΑ (π.χ. τέλη συνδρομητικής τηλεόρασης).

Προσθήκη παρακράτησης φόρου

Ακριβώς κάτω από τον πίνακα γραμμών του παραστατικού και την προσθήκη φόρου στα σύνολα, μπορείτε να συμπληρώσετε πιθανές παρακρατήσεις που αφορούν στο σύνολο του παραστατικού και επηρεάζουν το τελικό πληρωτέο.

Προσθήκη παρακράτησης φόρου

Τρόπος πληρωμής

Αποκλειστικά για το myDATA

Τα πεδία τρόπου πληρωμής αφορούν αποκλειστικά το myDATA και δεν σχετίζονται καθόλου με τη διαδικασία εξόφλησης των παραστατικών πώλησης του Elorus.

Όλα τα παραστατικά που διαβιβάζονται στο myDATA, πρέπει να αναγράφουν τον τρόπο πληρωμής του παραστατικού. Στο παράδειγμα της εικόνας, δηλώνεται πώς έχει γίνει εξόφληση σε λογαριασμό που διατηρεί η επιχείρηση σε τράπεζα του εσωτερικού (επαγγελματικός λογαριασμός ημεδαπής).

Τρόπος πληρωμής Παραστατικού πώλησης

Εμφάνιση παραστατικού

Πρότυπο

Το Πρότυπο που θα επιλέξετε ρυθμίζει την εμφάνιση του παραστατικού (διάταξη, λογότυπο, στοιχεία επικοινωνίας εκδότη κ.ά.) και καθορίζει τη γλώσσα του εκτυπώσιμου. Η εφαρμογή προσπαθεί να αρχικοποιήσει αυτόματα το κατάλληλο πρότυπο, αναζητώντας (με σειρά προτεραιότητας):

 • Το πρότυπο τιμολόγησης του προμηθευτή
 • Το προεπιλεγμένο πρότυπο του οργανισμού

Δημόσιες σημειώσεις

Οι Δημόσιες σημειώσεις είναι ελεύθερο πεδίο στο οποίο μπορείτε να γράψετε σχόλια που απευθύνονται στον πελάτη, και θα εμφανίζονται πάνω στο εκτυπώσιμο. Σε περίπτωση που το Πρότυπο περιλαμβάνει ήδη κάποιες σημειώσεις, αυτές μεταφέρονται αυτόματα στο πεδίο δημόσιων σημειώσεων κατά την επιλογή του Προτύπου, και μπορείτε κατόπιν -εάν θέλετε- να τις τροποποιήσετε.

Δημόσιες σημειώσεις - Παραστατικό πώλησης

Κατηγοριοποιήσεις

Εφόσον έχετε ενεργοποιήσει δικές σας Κατηγοριοποιήσεις που εφαρμόζονται στις Πωλήσεις, στο τελευταίο τμήμα της φόρμας προσθήκης μπορείτε να συσχετίσετε το συγκεκριμένο παραστατικό με μία από τις επιλογές της εκάστοτε κατηγορίας.

Προσθήκη Παραστατικού - Κατηγοριοποιήσεις

Αποθήκευση

Έκδοση ή αποθήκευση ως προσχέδιο

Μόλις ολοκληρώσετε τη δημιουργία του παραστατικού πώλησης, επιλέξτε αν θέλετε να αποθηκεύσετε τη δουλειά σας ως Προσχέδιο (το παραστατικό θεωρείται πως βρίσκεται υπό επεξεργασία) ή αν θέλετε να Εκδώσετε το παραστατικό (η επεξεργασία έχει ολοκληρωθεί).

Έκδοση παραστατικού πώλησης ή αποθήκευση ως προσχέδιο

Αποστολή στο myDATA κατά την αποθήκευση

Εφόσον επιλέξετε Έκδοση, το Elorus θα το αποστείλει στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ κατά την αποθήκευση. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν επιθυμείτε να γίνει αποστολή στο myDATA (π.χ. το παραστατικό έχει ήδη αποσταλεί από άλλο κανάλι ή θέλετε να το αποστείλετε σε μεταγενέστερο χρόνο), απλώς αποεπιλέξτε το σχετικό πεδίο, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Αποστολή παραστατικού αγορών στο myDATA κατά την αποθήκευση

Επιλογές αποθήκευσης

 • Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση για να οριστικοποιήσετε τις αλλαγές, κλείνοντας τη φόρμα προσθήκης.
 • Εάν θέλετε να προσθέσετε επιπλέον παραστατικά αγορών επιτόπου, επιλέξτε Αποθήκευση και προσθήκη νέου.
 • Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές, παραμένοντας όμως στη φόρμα για περαιτέρω επεξεργασία, επιλέξτε Εφαρμογή αλλαγών.

Επιλογές αποθήκευσης παραστατικού αγορών


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;