Προσθήκη Προτύπων Email
  • 03 Aug 2023
  • Συντελεστές

Προσθήκη Προτύπων Email


Περίληψη άρθρου

Μέσω του Elorus μπορείτε να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε μηνύματα επικοινωνίας με τους πελάτες και τους προμηθευτές σας, ώστε να επιταχύνετε τη διαδικασία αποστολής email.

Για κάθε κατηγορία εγγράφων που μπορεί να αποσταλεί με email μέσω του Elorus (π.χ. παραστατικά πώλησης, προσφορές, καρτέλες πελατών) ορίζονται ξεχωριστά πρότυπα email.

Για να εντοπίσετε, να επεξεργαστείτε και γενικότερα για να διαχειριστείτε τα διαθέσιμα πρότυπα μπορείτε να μεταβείτε στο μενού Ρυθμίσεις-> Πρότυπα Email.

Δημιουργία ενός Προτύπου Email

Μπορείτε να δημιουργήσετε απεριόριστο αριθμό προτύπων email ανάλογα με τις ανάγκες σας. Στη σελίδα Ρυθμίσεις-> Πρότυπα email κάνετε κλικ στο κουμπί +Προσθήκη για να ξεκινήσετε.

Το Elorus σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε τους εξής τύπους μηνυμάτων:

  • Παραστατικά πώλησης
  • Προσφορές
  • Λογαριασμούς
  • Καρτέλες Πελατών
  • Εισπράξεις

Μπορείτε να ορίσετε μια προεπιλογή για κάθε τύπο email καθώς και μια προεπιλογή ανάλογα με τη γλώσσα επικοινωνίας της εκάστοτε επαφής, η οποία θα αντικαθιστά τη γενική προεπιλογή σε περίπτωση που και οι δύο είναι ενεργοποιημένες.

προτυπα email δημιουργία 1

Προσοχή!
  • Κάθε πρότυπο email αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο τύπο μηνύματος (π.χ. αποστολή παραστατικού πώλησης με email, αποστολή προσφοράς με email κλπ.).
  • Η γλώσσα επικοινωνίας της επαφής εξυπηρετεί στο να επιλεχθεί το εκάστοτε πρότυπο∙ εάν θέλετε το μήνυμα του προτύπου να είναι σε κάποια συγκεκριμένη γλώσσα, θα πρέπει να καταχωρήσετε το κείμενο χειροκίνητα.
  • Προτού γίνει η αποστολή ενός μηνύματος email σε πελάτη (χειροκίνητα) σας δίνεται η επιλογή αλλαγής του προτύπου email που θα χρησιμοποιηθεί.

Κατά τη δημιουργία ενός προτύπου email υπάρχει η δυνατότητα να καθορίσετε το Όνομα του αποστολέα που θέλετε να φαίνεται στον πελάτη σας όταν λαμβάνει το email που του στέλνετε.
Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στην Επωνυμία της εταιρείας σας, στο Όνομα αποστολέα (όνομα χρήστη δηλαδή) και σε Προσαρμοσμένο.

Όπως θα δείτε, με την προσθήκη ενός προτύπου email υπάρχει προσυμπληρωμένο ένα θέμα και ένα γενικό κείμενο το οποίο μπορείτε να επεξεργαστείτε ώστε να καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες σας. Ανάλογα με τον τύπο email που θέλετε να δημιουργήσετε θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια πληθώρα μεταβλητών οι οποίες κατά την αποστολή του μηνύματος θα αντικατασταθούν με τις πραγματικές τιμές, όπως αποτυπώνονται εκείνη τη στιγμή.


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;