Τι είναι οι Εισπράξεις και οι Πληρωμές
  • 20 Oct 2022
  • Συντελεστές

Τι είναι οι Εισπράξεις και οι Πληρωμές


Article Summary

Μία πληρωμή είναι επί της ουσίας μία αξία που μεταφέρεται από μία πλευρά (ιδιώτη ή επιχείριση) σε μία άλλη με σκοπό την απόκτηση προϊόντων ή υπηρεσιών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω μίας απλής ανταλλαγής χαρτονομισμάτων (μετρητά), με μεταφορά τράπεζας, έκδοση επιταγής καθώς και ηλεκτρονικά, με χρήση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, ηλεκτρονικών παρόχων πληρωμής κλπ. Η νομισματική μονάδα είναι απαραίτητο συστατικό, καθώς μέσω αυτής μετράμε την ανταλλασσόμενη αξία. Συνήθως τον ρόλο αυτόν παίζει το νόμισμα της χώρας ή ενός εκ των χωρών οι οποίες σχετίζονται με τη συναλλαγή αυτή.

Στο εμπόριο οι πληρωμές είναι επακόλουθο ενός παραστατικού πληρωμής που έχει εκδοθεί. Στο elorus, με τον ίδιο τρόπο, οι πληρωμές μπορούν να συνδεθούν με κάποιο παραστατικό. Εάν πρόκειται για παραστατικό πώλησης προς τους πελάτες, τότε οι συναλλαγές αυτές αναφέρονται ως "Εισπράξεις" κι έχουν το δικό τους μενού. Ομοίως, "Πληρωμές" νοούνται οι καταβολές ποσών από εσάς προς τους προμηθευτές σας.

1.png

Εντός της εφαρμογής μπορούν επίσης να καταχωρηθoύν οι αντίστοιχες εισπράξεις/πληρωμές με σκοπό τη σύνδεσή τους στη συνέχεια με το παραστατικό που εξοφλούν. Μία Είσπραξη μπορεί να αποπληρώσει ένα ή περισσότερα παραστατικά πώλησης που εκδόθηκαν στον εκάστοτε πελάτη, πιστωτικό από προμηθευτή που του έγινε επιστροφή χρημάτων κ.ά. Αντίστροφα, στις Πληρωμές καταχωρούνται τα ποσά που θα εξοφλήσουν λογαριασμούς (από προμηθευτή) καθώς επίσης και χρήματα που επεστράφησαν στους πελάτες σας.

Η πληρωμή μπορεί να ολοκληρωθεί με οποιαδήποτε από τις μεθόδους που περιγράφηκαν παραπάνω. Με την ενεργοποίηση online παρόχου πληρωμής θα μπορέσετε να καταγράψετε την εξόφληση παραστατικού ως είσπραξη, ταυτόχρονα με την ολοκλήρωσή της από τον πελάτη. Για τις υπόλοιπες μεθόδους εξόφλησης, θα χρειαστεί η καταχώρηση από εσάς χειροκίνητα, εντός των "Εισπράξεων", από όπου μπορεί επιπλέον να γίνει μαζικά εξόφληση τιμολογίων/παραστατικών πώλησης εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα ανεξόφλητα ανά πελάτη. Με αντίστοιχο τρόπο λειτουργεί και το μενού "...Περισσότερα-> Πληρωμές"
1.png

Επιπλέον, για περαιτέρω διευκόλυνση, μπορείτε επίσης να μαρκάρετε ένα παραστατικό ως εξοφλημένο - το σύστημα αμέσως θα δημιουργήσει την αντίστοιχη εγγραφή στις "Εισπράξεις". Αντίστοιχα λειτουργεί και το μενού Πληρωμές, όταν γίνεται η καταχώρηση της καταβολής ποσού για εξόφληση λογαριασμού από προμηθευτή σας κλπ. Με κλικ στα ανάλογα μενού έχετε λίστα των Εισπράξεων και πληρωμών σας, από όπου μπορείτε να προβείτε σε επιθεώρηση, επεξεργασία, σύνδεση με παραστατικό και συνημμένο, ακόμα και διαγραφή.

Μην ξεχνάτε ότι οι πληρωμές αλλά και οι εισπράξεις σας εμφανίζονται σε σχετικές αναφορές (ταμειακής ρευστότητας), για να έχετε ανά πάσα στιγμή πλήρη εικόνα των οικονομικών της επιχείρησής σας. Οι κατηγοριοποιήσεις που εφαρμόζετε σε εισπράξεις, πληρωμές και έξοδα θα αναλύσουν ακόμα περισσότερο τις κινήσεις αυτές.

1.png


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;