Τι είναι οι Επαφές
  • 15 May 2023
  • Συντελεστές

Τι είναι οι Επαφές


Περίληψη άρθρου

Σε επαγγελματικό πλαίσιο, επαφές θεωρούνται άτομα ή εταιρείες με τις οποίες συναλλάσσεστε, όπως οι υποψήφιοι και οι ήδη υπάρχοντες πελάτες σας, οι προμηθευτές και οι συνεργάτες σας. Εφόσον το Elorus σάς επιτρέπει να διαχειριστείτε τις πωλήσεις και τα έξοδά σας, μια επαφή μπορεί να αντιστοιχεί σε έναν πελάτη, σε έναν προμηθευτή ή και στα δύο.

Οι επαφές είναι μια βασική οντότητα του Elorus. Κάθε παραστατικό, προσφορά, έξοδο, πληρωμή ή ακόμα και έργο που έχει δημιουργηθεί στην εφαρμογή, είναι πάντοτε συνδεδεμένο με μια συγκεκριμένη επαφή. Οι επαφές λειτουργούν ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των συναλλαγών. Μια είσπραξη από πελάτη για παράδειγμα, εξοφλεί παραστατικά πώλησης που έχουν εκδοθεί προς τον ίδιο πελάτη. Επιπλέον, ο χρόνος που αφιερώθηκε σε ένα έργο για τον πελάτη μπορεί να τιμολογηθεί στη συγκεκριμένη επαφή και ούτω καθεξής.

Προσθήκη και Διαχείριση Επαφών

Το Elorus σάς δίνει τη δυνατότητα να προσθέσετε τις επαφές σας χειροκίνητα ή να εισάγετε τις επαφές σας μαζικά μέσω αρχείου excel ή csv. Ακόμη, μπορείτε να κάνετε χρήση της αναζήτησης στο σύστημα VIES για να αναζητήσετε τους ευρωπαϊκούς ΑΦΜ ή και της ελληνικής υπηρεσίας αναζήτησης βασικών στοιχείων μητρώου επιχειρήσεων (Taxisnet ΑΦΜ).

Η εφαρμογή παρέχει ένα σύνολο εργαλείων για επεξεργασία, διαγραφή, αρχειοθέτηση και συγχώνευση επαφών, με απώτερο στόχο την ευκολότερη διαχείρισή τους.

unlimited_45

Αναφορές

Το ιστορικό συναλλαγών κάθε επαφής μπορεί να περιέχει πολλά παραστατικά πώλησης, πιστωτικά πώλησης και πληρωμές, ειδικά εάν το επιχειρηματικό σας μοντέλο βασίζεται σε επαναλαμβανόμενους πελάτες. Η καρτέλα πελάτη / προμηθευτή είναι ένα έγγραφο που παρουσιάζει τις συναλλαγές μεταξύ ενός πελάτη ή προμηθευτή και της επιχείρησής σας. Περιλαμβάνει τις οφειλές που εκκρεμούν, το πιστωτικό υπόλοιπο του πελάτη και τη διαφορά μεταξύ των δύο.

Οι καρτέλες πελατών / προμηθευτών μπορούν να σταλούν σε μια επαφή είτε μέσω e-mail είτε μέσω του portal πελατών.

perg67

Για να έχετε μια καλή εικόνα της επιχείρησής σας, το Elorus προσφέρει μια ευρεία γκάμα αναφορών με επίκεντρο τις επαφές. Για παράδειγμα, μπορείτε να εντοπίσετε τις πωλήσεις σας ανά επαφή, να παρακολουθήσετε τις οφειλές των πελατών σας και να δείτε τα έξοδα και τις αγορές της επιχείρησής σας ανά προμηθευτή. Μπορείτε ακόμη να χρησιμοποιήσετε κατηγοριοποιήσεις για να ομαδοποιήσετε τις επαφές σας ή για να υπολογίσετε ομάδες εσόδων ή εξόδων. Τέλος, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε στατιστικές παρατηρήσεις όπως οι κορυφαίοι πελάτες σας, οι πελάτες για τους οποίους ξοδεύετε τον περισσότερο χρόνο, οι καλύτεροι προμηθευτές σας και ούτω καθεξής.

Portal Πελατών

Οι πελάτες σας μπορούν να συνδεθούν στο Elorus μέσω του portal πελατών ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση σε παραστατικά πώλησης, πιστωτικά πώλησης και προσφορές, ενώ επιπλέον μπορούν να πραγματοποιήσουν online πληρωμές προς την επιχείρησή σας. Το portal πελατών είναι ένα ασφαλές μέρος, μη προσβάσιμο στους πελάτες σας χωρίς την έγκρισή σας. Θα πρέπει πρώτα να επιτρέψετε ρητά στους πελάτες σας να έχουν πρόσβαση στο portal ακολουθώντας τον σχετικό οδηγό.


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;