Τι είναι "Έργα";
  • 20 Oct 2022
  • Συντελεστές

Τι είναι "Έργα";


Article Summary

Με τη βοήθεια του elorus μπορείτε να προχωρήσετε στην εκτέλεση των έργων που η επιχείρησή σας έχει αναλάβει. Όποιοι κι αν είναι οι στόχοι σας, το elorus σας βοηθάει να παρακολουθήσετε τον χρόνο που εσείς και η ομάδα σας έχετε ξοδέψει σε ένα πρόγραμμα, το κόστος της εργασίας αυτής, καθώς και των απαραίτητων εξόδων που πραγματοποιήθηκαν για την εκτέλεσή του. Σε λίγα βήματα μπορείτε να τιμολογήσετε την εργασία αυτή στους πελάτες σας.

Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να προσθέσετε τα Έργα σας εντός του σχετικού μενού, απευθείας στο όνομα του πελάτη σας και να μοιραστείτε μαζί του την πρόοδο που έχει γίνει μέσω του πόρταλ πελατών.

1.png

Μπορείτε να αναλάβετε το Έργο σε μία συγκεκριμένη, προσυμφωνημένη τιμή. Ωστόσο, με το elorus έχετε δυνατότητα να σετάρετε χρέωση ανά ώρα, η οποία θα σας επιτρέψει να αξιοποιήσετε τις δυνατότητες καταγραφής χρόνου στο elorus. Οργανώστε σε 'Εργασίες' και δώστε πρόσβαση στα μέλη της ομάδας σας (χρήστες). Τέλος, έχετε τη δυνατότητα να προσαρμόσετε το κόστος κάθε χρήστη ανά ώρα στο έργο:
1.png

Όπως και αν είναι η συνθήκη χρέωσης, ο διαχωρισμός σε εργασίες και ο αριθμός των ατόμων που συνεργάζονται στο έργο, μπορείτε να συμπεριλάβετε τα Έξοδα και να δείτε ποια είναι τα επιπρόσθετα κόστη. Εάν μάλιστα πρόκειται για έργο που έχετε αναλάβει για λογαριασμό πελάτη, θα μπορέσετε και να χρεώσετε τα έξοδα αυτά στην τιμολόγηση του έργου.

1.png

Με τις ενέργειες αυτές θα μπορέσετε να έχετε περαιτέρω έλεγχο στην πρόοδό σας αλλά και στα κόστη εργασίας - τα αντίστοιχα στατιστικά θα αρχίσουν να εμφανίζονται στην καρτέλα του έργου (συνοπτική αναφορά).

Όταν είστε έτοιμοι μπορείτε να προχωρήσετε σε τιμολόγηση του έργου. Ξεκινήστε με το πάτημα του κουμπιού τιμολόγησης εντός του έργου και το σύστημα θα εντοπίσει διαθέσιμες εγγραφές χρόνου και έξοδα προς χρέωση. Το μόνο που θα χρειαστεί να αποφασίσετε είναι ο τρόπος εμφάνισης των παραπάνω στο τιμολόγιό σας. Για όσα δεν επιθυμείτε να συμπεριλάβετε, μπορείτε απλώς να τα αποεπιλέξετε.

1.png


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;