Τι είναι τα Πιστωτικά πώλησης
  • 28 Jun 2023
  • Συντελεστές

Τι είναι τα Πιστωτικά πώλησης


Article Summary

Πιστωτικό ονομάζεται ένα τιμολόγιο με το οποίο καταγράφεται επιστροφή χρημάτων στον πελάτη ή και ποσό που θα λειτουργήσει ως πίστωση για την επόμενή του αγορά. Το πιστωτικό μπορεί επίσης να έχει τον ρόλο του "Ακυρωτικού" για παραστατικό πώλησης.

Εάν, για παράδειγμα, έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα από την έκδοση του αρχικού τιμολογίου και έχει συμπεριληφθεί στη δήλωση τριμήνου, τότε η ακύρωση του εγγράφου καθεαυτού δεν εξυπηρετεί λογιστικά-αντιθέτως, μέσω των πιστωτικών μπορεί να προχωρήσει χωρίς πρόβλημα. Βρείτε τη συντόμευση και απευθείας στο τιμολόγιο προς ακύρωση (εικόνα κάτω) και συντομεύστε τη διαδικασία.

δημιουργία πιστωτικού πώλησης από παραστατικό 1

Προσοχή!

Ένα πιστωτικό τιμολόγιο ΔΕΝ ταυτίζεται με τιμολόγιο "επί πιστώσει"- για να εκδώσετε ένα τιμολόγιο με περιθώριο μελλοντικής εξόφλησης, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επισκεφτείτε το μενού "Πωλήσεις", να κάνετε "προσθήκη" και να συνεχίσετε με τον ορισμό της περιόδου εξόφλησης και λοιπών λεπτομερειών.

Στην εφαρμογή θα βρείτε δύο λειτουργίες για να εκδίδετε πιστωτικά παραστατικά: Η πρώτη αφορά αυτά που εκδίδετε προς τους πελάτες σας (...Περισσότερα-> Πιστωτικά Πώλησης). Η άλλη αφορά πιστωτικά που λαμβάνετε εσείς ως πελάτες, από τους προμηθευτές σας, και τα καταγράφετε στην εφαρμογή (...Περισσότερα-> Πιστωτικά από προμηθευτή) και αναλύονται στο σχετικό άρθρο.

1.png

Τα πιστωτικά παραστατικά εμφανίζονται κανονικά στην αντίστοιχη καρτέλα πελάτη (βλ. εικόνα πάνω) Συμπεριλαμβάνονται και σε άλλες σχετικές αναφορές, όπως 'Πωλήσεων λεπτομερής'.

Μπορείτε να συνδέσετε το πιστωτικό με ένα ή περισσότερα χρεωστικά παραστατικά κατά την προσθήκη. Εναλλακτικά, μπορείτε να δημιουργήσετε το έγγραφο αυτό απευθείας από τη σελίδα του χρεωστικού με την αντίστοιχη εντολή.

1.png


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;