Τι είναι "Χρόνος";
  • 21 Oct 2022
  • Συντελεστές

Τι είναι "Χρόνος";


Article Summary

Καθημερινά έχετε στη διάθεσή σας έναν ορισμένο χρόνο για να εκτελέσετε τις εργασίες που έχετε αναλάβει. Είναι πολύ σημαντικό να προσμετράτε το χρόνο αυτό για να μπορείτε να οργανώσετε σωστά τη δραστηριότητα, και κατά συνέπεια την επιχείρησή σας.

Η σωστή καταγραφή του χρόνου σε σχέση με το σε ποιες εργασίες έχει αφιερωθεί μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε χώρο βελτίωσης σε ό,τι αφορά την παραγωγικότητά σας και - γιατί όχι - να σας δώσει το έναυσμα να αναζητήσετε λύσεις. Όσο μεγαλώνει το μέγεθος της ομάδας, τόσο μεγαλώνει και η σχετική ανάγκη. Ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις που χρονοχρεώνετε ένα έργο στον πελάτη, η σωστή αυτή καταγραφή είναι ζωτικής σημασίας. Παρακάτω βλέπετε πώς παρουσιάζεται η καταγραφή αυτή εντός της σελίδας έργου.

1.png

Το Elorus σας δίνει πλήθος εναλλακτικών ως προς την καταγραφή χρόνου σας: μπορείτε να κάνετε ζωντανά την καταγραφή σας μέσω της εφαρμογής, αλλά και εκτός αυτής με χρήση επεκτάσεων (extensions), ενώ κάθε στιγμή έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε μία εγγραφή για εργασία που έχει εκτελεστεί. Ακόμα και η εβδομαδιαία καταγραφή των δραστηριοτήτων σας (και αυτών της ομάδας σας) είναι δυνατή.

1.png

Σε κάθε περίπτωση η ζωντανή χρονοκαταγραφή, αλλά και η - σε δεύτερη χρόνο - καταγραφή χρόνου εργασιών, θα δημιουργήσει "Εγγραφές χρόνου". Οι εγγραφές αυτές με τη σειρά τους εμφανίζονται σε λίστα ή timesheet (εβδομαδιαίο). Δείτε ένα παράδειγμα timesheet παρακάτω:

1.png


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;