Τιμολόγηση έργου
  • 16 Nov 2022
  • Συντελεστές

Τιμολόγηση έργου


Article Summary

Μπορείτε να τιμολογήσετε ένα έργο μεμονωμένα ή συνολικά ανά επαφή. Παρακάτω περιγράφεται ο τρόπος τιμολόγησης ενός έργου μεμονωμένα, τόσο για το χρόνο που καταγράφηκε πάνω σε αυτό, όσο και για τα ποσά που δαπανήθηκαν (δηλαδή, τα Έξοδα).

Τιμολόγηση μεμονωμένου έργου

Η τιμολόγηση ενός έργου είναι μια απλή διαδικασία που μπορείτε να κάνετε μερικώς ή για το σύνολο των ωρών που έχετε δαπανήσει σε αυτό.

Προκειμένου να τιμολογήσετε ένα έργο θα πρέπει να το ανοίξετε από το αντίστοιχο μενού "Έργα" και να κάνετε κλικ στο "Τιμολόγηση έργου".

1.png

Πριν το Elorus δημιουργήσει το σχετικό παραστατικό, σας ζητάει να ορίσετε τις προτιμήσεις εμφάνισης των δεδομένων επί του παραστατικού πώλησης. Αρχικά, έχετε την επιλογή να προχωρήσετε στη χρέωση των ωρών σας, των εξόδων ή και των δύο. Ανάλογα με την επιλογή σας, θα κληθείτε να καθορίσετε τις πληροφορίες και τον τρόπο που αυτές θα εμφανίζονται στο τιμολόγιό σας, όπως αναλύεται στα παρακάτω κεφάλαια.

1.png

Τιμολόγηση χρόνου

Για να είναι δυνατή η τιμολόγηση του έργου θα πρέπει, αρχικά, αυτό να είναι χρεώσιμο. Περισσότερα για τους τρόπους χρέωσης θα διαβάσετε εδώ.

Για να προχωρήσετε με την τιμολόγηση, καθορίζετε πληροφορίες στα εξής πεδία:

Ομαδοποίηση πληροφορίας

Στο πρώτο πεδίο καλείστε να επιλέξετε το πώς θα ομαδοποιηθούν οι εγγραφές χρόνου στο έγγραφο. Έχετε τις παρακάτω επιλογές:

1.png

  • Νέα γραμμή ανά εργασία: Κάθε εργασία που έχει καταγεγραμμένους χρόνους θα εμφανίζεται ξεχωριστά από τους χρόνους των άλλων εργασιών.
  • Νέα γραμμή ανά χρήστη: Θα δημιουργηθεί μια νέα γραμμή για τον συνολικό χρόνο που δαπάνησε ο κάθε χρήστης.
  • Νέα γραμμή ανά περιγραφή: Κάθε περιγραφή θα εμφανίζεται ως γραμμή στο τιμολόγιο. Δύο εγγραφές με την ίδια περιγραφή θα συνδυάζονται.
  • Νέα γραμμή ανά εργασία & περιγραφή (συνδυαστικά): Κάθε γραμμή θα αποτελείται από εργασία και την περιγραφή της. Δηλαδή, εάν αλλάζει η περιγραφή της εργασίας, θα καταχωρείται σε τόσες γραμμές όσες και οι περιγραφές. Όσες εγγραφές χρόνου μοιράζονται εργασία και περιγραφή θα συνδυάζονται.
  • Νέα εγγραφή ανά εγγραφή χρόνου: Για κάθε εγγραφή χρόνου το elorus θα δημιουργήσει μια γραμμή στο παραστατικό.
  • Μία ενιαία εγγραφή: Το elorus θα ομαδοποιήσει όλες τις εγγραφές χρόνου - ανεξαρτήτως χρήστη και εργασίας - και θα υπολογίσει το κόστος μαζικά.

1.png

Περιγραφή γραμμής

Από το πεδίο Περιγραφή γραμμής εδώ ορίζετε τι θα εμφανιστεί ως περιγραφή σε κάθε γραμμή του παραστατικού που τιμολογεί τον χρόνο σας. Το πεδίο περιγραφής θα προ-συμπληρωθεί από το Elorus αυτόματα ανάλογα με τις πληροφορίες που έχετε εισάγει μέχρι τώρα. Στο επόμενο βήμα μπορείτε να την αλλάξετε αν θέλετε.

1.png

Τιμολόγηση χρεώσιμων εξόδων

Προϋποθέσεις για να μπορεί να τιμολογηθεί μία εγγραφή εξόδων στο πλαίσιο έργου είναι - κατά την καταχώρησή του (Προσθήκη Εξόδων) - να ισχύουν τα εξής:

  • Να έχει δηλωθεί το συγκεκριμένο έργο.
  • Να έχει οριστεί ως "Χρεώσιμο". Διαφορετικά, εμφανίζεται στην επισκόπηση του έργου, αλλά δε δύναται να τιμολογηθεί στον πελάτη.

Εφόσον τα παραπάνω ισχύουν, θα μπορέσετε να τα συμπεριλάβετε σε τιμολόγιο για το έργο σας. Συνυπολογίζονται έξοδα που έχουν δημιουργηθεί μέσω των λειτουργιών έξοδα-Επαναλαμβανόμενα έξοδα, Λογιαριασμοί και Πιστωτικά προμηθευτή (τα οποία αφαιρούνται από το σύνολο).

Διαβάστε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να διαμορφώσετε τις γραμμές προϊόντων του παραστατικού που τιμολογούν τα έξοδα αυτά.

Ομαδοποίηση πληροφορίας

Στο πρώτο πεδίο καλείστε να επιλέξετε πώς θα ομαδοποιηθούν τα έξοδα στις γραμμές εγγράφου:

1.png

Έως ημ/νία

Η επιλογή αυτή ρυθμίζει την εφαρμογή του Elorus έτσι ώστε να συμπεριλάβει όσα 'Έξοδα' έχουν καταχωρηθεί με ημερομηνία μέχρι και την ορισμένη ημερομηνία (συμπεριλαμβανομένης και αυτής).

Τίτλος γραμμής

Το επόμενο βήμα είναι να αποφασίσετε τι θα εμφανιστεί ως τίτλος σε κάθε έξοδο εντός του παραστατικού που πρόκειται να δημιουργηθεί. Και σε αυτή την περίπτωση, το πεδίο θα έχει προσυμπληρωθεί σύμφωνα με το προηγουμενο πεδίο, μπορείτε όμως να πραγματοποιήσετε αλλαγές (από τις διαθέσιμες επιλογές).

1.png

Σημειώνουμε πως, συστημικά, η γραμμή θα πάρει το πρόθεμα "Έξοδο". Στο παραπάνω παράδειγμα, αν η περιγραφή του εξόδου που αποτελεί τη γραμμή είναι "Marketing", αυτομάτως ο τίτλος που θα μπει θα είναι "Έξοδο: Marketing".

1.png

Φυσικά, μπορείτε επιτόπου να προσαρμόσετε τη γραμμή πριν αποθηκεύσετε.

Περιγραφή γραμμής

Από το πεδίο Περιγραφή γραμμής ορίζετε τι θα εμφανιστεί ως περιγραφή σε κάθε γραμμή του παραστατικού που αναφέρεται στα Έξοδα. Το πεδίο περιγραφής θα προ-συμπληρωθεί από το Elorus αυτόματα ανάλογα με τις πληροφορίες που έχετε εισαγάγει μέχρι τώρα. Στο επόμενο βήμα μπορείτε να την αλλάξετε αν θέλετε ή και να την αφαιρέσετε.

1.png

Σύνολο τιμολογίου

Φόροι γραμμής

Τέλος, μπορείτε να επιλέξετε ένα συντελεστή ΦΠΑ ή κάποιον φόρο σε κάθε γραμμή του παραστατικού. Μπορείτε να επιλέξετε παραπάνω από ένα φόρους (αν θέλετε) και όλοι θα εφαρμοστούν σε κάθε γραμμή του εγγράφου που θα δημιουργηθεί.

Κάνοντας κλικ στο Επόμενο μεταφέρεστε στη σελίδα επεξεργασίας του τιμολογίου, από την οποία μπορείτε να κάνετε αλλαγές στο τελικό έγγραφο.

1.png

Παραμετροποίηση τιμολογίου

Στο επόμενο βήμα μπορείτε να επαναπροσδιορίσετε τις λεπτομέρειες των γραμμών ανάλογα με τις ανάγκες σας. Αν επιθυμείτε να αφαιρέσετε κάποια γραμμή υπηρεσίας, μπορείτε να το κάνετε από το Χ στα δεξιά. Επίσης, μπορείτε να προσθέσετε νέες γραμμές στο παραστατικό από το κουμπί "Προσθήκη νέου" το οποίο βρίσκεται στο αριστερά-κάτω μέρος του πίνακα προϊόντων/υπηρεσιών.

Ακόμα, έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε έκπτωση, να αφαιρέσετε/προσθέσετε φόρο στη γραμμή, ακόμα και να προβείτε σε κάποια επιτόπου διόρθωση.

1.png

Μόλις κάνετε Αποθήκευση ως Εκδόθηκε, το Elorus θα δημιουργήσει το σχετικό παραστατικό:

1.png

Τιμολόγηση πολλαπλών έργων πελάτη

Σε περίπτωση που σε κάποιον πελάτη υπάρχουν παραπάνω από ένα έργα, τότε μπορείτε να τα τιμολογήσετε όλα μαζί σε ένα παραστατικό μέσα από τη σελίδα της επαφής.

Από το μενού επαφές μπαίνετε στην επιθυμητή, κάνετε κλικ στο +Προσθήκη και μετά στην επιλογή "Τιμολόγηση έργων πελάτη".

1.png

Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο, στο οποίο μπορείτε να επιλέξετε πώς θα εμφανιστούν τα δεδομένα στο τιμολόγιο.

1.png

Κάνοντας κλικ στο Επόμενο, θα μεταφερθείτε στη σελίδα επεξεργασίας του τιμολογίου από όπου μπορείτε οριστικοποιήσετε την εγγραφή. Αν, για παράδειγμα, ο πελάτης έχει 5 έργα αλλά θέλετε να τιμολογήσετε το χρόνο μόνο των 3, μπορείτε να πατήσετε το Χ στη γραμμή των έργων που θέλετε να αφαιρεθούν από το έγγραφο.

Πιστωτικά (τιμολόγησης) έργου

Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε ένα τιμολόγιο έργου μέσω πιστωτικού παραστατικού, με ή χωρίς επιστροφή χρημάτων, μπορείτε να προχωρήσετε από την εξαγωγή πιστωτικού. Ο ευκολότερος τρόπος είναι να μεταβείτε στη σελίδα έργου και να εντοπίσετε το σχετικό τιμολόγιο στη λίστα.

Από εκεί μπορείτε να το ανοίξετε και να επιλέξετε "...-> Δημιουργία πιστωτικού πώλησης", όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

1.png

Το έγγραφο θα εμφανιστεί κανονικά στη σελίδα της επισκόπησης έργου.


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;