Γιατί δεν μπορώ να υποβάλλω το παραστατικό στο myDATA;
  • 26 Oct 2022
  • Συντελεστές

Γιατί δεν μπορώ να υποβάλλω το παραστατικό στο myDATA;


Article Summary

Μία προσέγγιση επίλυσης των συνηθέστερων σφαλμάτων κατά την υποβολή ενδοκοινοτικών και παραστατικών τρίτων χωρών στην ΑΑΔΕ.

Τo elorus διαθέτει για τις ελληνικές επιχειρήσεις διασύνδεση με το myDATA της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Κατά τη δημιουργία παραστατικού πώλησης καλείστε να συμπληρώσετε τα υποχρεωτικά πεδία που εμφανίζονται στη φόρμα προσθήκης κατόπιν της εγκατάστασης της διασύνδεσης με το myData.

Σε συνδυασμό με τις προεπιλογές που έχετε κάνει για τις επαφές, το elorus δημιουργεί τον τύπο παραστατικού που θα ενημερώσει τα ηλεκτρονικά βιβλία και με βάση τις επιλογές αυτές η ΑΑΔΕ επαληθεύει τα δεδομένα κατά την εισαγωγή.

Παρακάτω θα βρείτε βήματα επίλυσης για τις περιπτώσεις που η παραπάνω επαλήθευση δίνει σφάλματα.

1) Ο τύπος πελάτη δε συμφωνεί με το ΑΦΜ/τύπο παραστατικού.

Όπως μπορείτε να παρατηρήσετε κατά την έκδοση του τιμολογίου, το σύστημα επιλέγει για εσάς τον τύπο παραστατικού σύμφωνα με τη χώρα προς την οποία πραγματοποιείται η πώληση.
τυποςπαρ

Οι τύποι τιμολογίων πώλησης (προς εταιρικούς πελάτες) είναι οι εξής:

  • Τιμολόγιο πώλησης (Πελάτης εσωτερικού)

  • Τιμολόγιο πώλησης/Ενδοκοινοτικές παραδόσεις (Πελάτης ενδοκοινοτικός)

  • Τιμολόγιο πώλησης/Παραδόσεις Τρίτων Χωρών (Πελάτης εξωτερικού)

Σε αντιστοιχία κινούνται και τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικότερα εδώ.

Αυτό σημαίνει ότι ένα τιμολόγιο το οποίο έχει εκδοθεί σε πελάτη με επιλογή "ενδοκοινοτικός" και λαμβάνει κατηγορία "Ενδοκοινοτικές παραδόσεις", τότε θα πρέπει και η χώρα του πελάτη να ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίστοιχα, εάν ο πελάτης έχει επιλεγεί ως πελάτης εξωτερικού αλλά η χώρα του είναι στην ευρωπαϊκή ένωση και διαθέτει ευρωπαϊκό VAT, το myDATA δεν μπορεί να δεχτεί το τιμολόγιο.

Για να αποσταλεί το παραστατικό θα πρέπει να προχωρήσετε σε αλλαγή του τύπου myDATA, με επεξεργασία του παραστατικού και κάνοντας κλικ στο 'μολυβάκι' δίπλα στον τύπο myDATA της εγγραφής. Με το κλικ θα εμφανιστεί η λίστα των διαθέσιμων τύπων myDATA για τον επιλεγμένο τύπο εγγράφων, όπως δείχνει η εικόνα (περίπτωση: τιμολόγιο πώλησης)
τιμολογιο_3

Φυσικά, πέρα από την παραπάνω επεξεργασία θα χρειαστεί να διορθώσετε και την αντίστοιχη επαφή προκειμένου να έχει τον σωστό "τύπο πελάτη" ώστε από εδώ και στο εξής να προκύπτουν άμεσα οι σωστοί τύποι παραστατικών.

Σημαντικό! Με την ενέργεια της αλλαγής τύπου myDATA θα χρειαστεί να προχωρήσετε και σε περιπτώσεις διαφοροποίησης της χώρας χρέωσης και αποστολής. Για παράδειγμα, στην περίπτωση διεύθυνσης χρέωσης εξωτερικού και αποστολή εσωτερικού, ακολουθώντας τις οδηγίες των ελληνικών λογιστικών προτύπων θα χρειαστεί να ορίσετε τύπο myDATA "Τιμολόγιο Πώλησης" και όχι ενδοκοινοτικές παραδόσεις.

2) Πρόβλημα ΦΠΑ

Παράλειψη εισαγωγής

Αφορά παραστατικό πώλησης που εκδόθηκε χωρίς ΦΠΑ. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε περιπτώσεις απαλλαγής. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ το πεδίο θα χρειαστεί να περιέχει μηδενικό ΦΠΑ, καθώς επίσης και την παράγραφο κώδικα ΦΠΑ που αφορά η απαλλαγή, όπως στο παράδειγμα:
novat

Για να διορθώσετε αρκεί να προχωρήσετε με επεξεργασία του παραστατικού.

Μη αποδεκτός τύπος ΦΠΑ

Τέτοιο μήνυμα πιθανό να λάβετε όταν ο τύπος παραστατικού δε συμβαδίζει με την επιλογή ΦΠΑ που έχει γίνει στο τιμολόγιο. Θα πρέπει να προχωρήσετε σε διόρθωση είτε του ποσοστού ΦΠΑ είτε του τύπου myDATA παραστατικού σύμφωνα με τη χώρα παράδοσης προϊόντος (βλ. περίπτωση 1)

3) Εσφαλμένα στοιχεία πελάτη: ΑΦΜ και Διεύθυνση.

Κατά την αποτυχημένη εισαγωγή λαμβάνετε μήνυμα για πρόβλημα με το ΑΦΜ του πελάτη - ακόμα και κατά την έκδοση του παραστατικού. Είναι πιθανό το πρόγραμμα να σας προειδοποιεί ότι χρειάζεται να προβείτε σε διόρθωση των στοιχείων πελάτη.

Πρόβλημα με τον ΑΦΜ

Εφόσον υπάρχει σφάλμα στο ΑΦΜ/VAT του πελάτη (εικόνα), μπορεί να διορθωθεί με κλικ στον σύνδεσμο του παραστατικού ώστε να γίνει η επεξεργασία.
timologisi

Σφάλμα στη διεύθυνση

Είναι πολύ σημαντικό στη διεύθυνση να έχετε συμπληρώσει όλα τα υποχρεωτικά πεδία:
country

Στο παράδειγμα, λείπει η επιλογή χώρας. Θα πρέπει να επιλεγεί η κατάλληλη χώρα από τη λίστα και στη συνέχεια να γίνει κλικ στο "ΟΚ".

Έτσι, η αποθήκευση του παραστατικού θα είναι επιτυχής.


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;